Skicka en fritt formulerad ansökan till adressen gallery.ibis@gmail.com där du kort beskriver din utställning. Bifoga några exempel av dina verk i digital form tillsammans med teknisk data om årtal då verket skapades, fysiska mått, teknik som använts, utställningsplan, inramning och hängning etc. Kom också ihåg att uppge noggranna kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, etc.). Bifoga också ditt CV och länk till dina hemsidor. Ansökan om utställningstid för 2024 bör lämnas in senast 30.9.

Utställningsavgiften är 600 € och innefattar lokalhyra, inbjudningskort etc. Efter att utställningen blivit bekräftad, faktureras en förskottsavgift på 200 €, som inte betalas tillbaka. Utställningsutrymmet består av ett rum på 60 m2 med en vägglängd på sammanlagt 30 m och en takhöjd på 2,8 m. Belysningsskena i taket med spot-belysning.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen gallery.ibis@gmail.com, jossa kuvailet lyhyesti näyttelyäsi. Liitä hakemukseen muutamia esimerkkejä kuvistasi digitaalisessa muodossa. Laita myös mukaan tietoja milloin työt luotiin, fyysiset mitat, käytetty tekniikka, näyttelysuunnitelma, kiinnitys ja raamitus jne. Muista myös laittaa mukaan tarkat yhteystietosi (puhelinnumero, sähköpostiosoite jne.).  Liitä hakemukseesi CV:si sekä linkit kotisivuillesi. Näyttelyhakemus vuodelle 2024 tulee jättää 30.9 mennessä

Näyttelymaksu on 600 € ja se sisältää tilavuokran, kutsukortit jne. Saatuamme vahvistuksen näyttelystäsi laskutamme ennakkomaksuna 200 €, jota ei palauteta.

Näyttelytila käsittää 60 m2 huoneen, jossa on seinäpintaa 30 m ja kattokorkeus 2,8 m. Katossa on valaisinkisko kohdevaloineen.