Ett ögonblick i tiden

Vi är en grupp nyutexaminerade fotografer och ställer ut våra verk av varierande motiv och teman. Våra verk är lika olika som våra sätt att uttrycka oss på är. Samtidigt tar de upp liknande teman som går som en röd tråd genom våra arbeten.

”Ett ögonblick på jorden” är en utställning där vi belyser teman som identitet, vikten av samhörighet och att bevara samt lyfta upp människors plats och inverkan i tiden genom fotografiets dokumentation.

Hetki maan päällä

Olemme ryhmä vastavalmistuneita valokuvaajia ja esittelemme töitämme, joissa on vaihtelevat aiheet ja teemat. Työmme ovat yhtä erilaisia kuin tapamme ilmaista itseämme. Samanaikaisesti kulkee töittemme lävitse punaisena lankana samankaltainen teema. 

”Hetki maan päällä” on näyttely, jossa valaisemme teemoja kuten identiteetti, yhteenkuuluvuuden tärkeys sekä nostamme esiin ihmisten paikan ja vaikutuksen ajassa valokuvauksen keinoin.

Simone Åbacka • Sebastian Sundlin • Toni Finell • Nadine Mabinda