Domestica

Temat i Kristoffer Albrecht utställning och senaste fotobok Domestica är att undvika hemmablindhet. Då man ser samma ting eller landskap gång på gång måste man fördjupa iakttagelsen för att se det väsentliga. Serien Domestica handlar om förhållandet mellan landskapet och ljuset samt människans samverkan med sin omgivning. Den handlar också om tidens inverkan på föremålen. Bilderna, som är resultat av konkreta iakttagelser, förmedlar småskaligt och intimt årstidernas växling och livets kretsgång.

Domestica

Kristoffer Albrechtin seuraavan valokuvakirjan teema on kotisokeuden välttäminen. Oleellisen havaitsemiseksi pitää syventää katsetta jokapäiväisiin maisemiin ja asioihin. Domestica-sarja käsittelee maiseman ja valon suhdetta sekä ihmisen vuorovaikutusta ympäriöivään maailmaan.Näyttely käsittelee myös ajan vaikutuksia esineisiin. Kuvat ovat konkreettisten havaintojen tulos ja viestivät intiimisesti ja pienmuotoisesti vuodenaikojen ja elämän kiertokulkua.

Kristoffer Albrecht

Born in Helsinki, Finland in 1961
Lives in Ingå, Finland

2001, Doctor of Arts, University of Art and Design Helsinki
​(Thesis: Creative Reproduction. A Practical Study on Ink-printed Photographs, Their History of Production and Aesthetic Identity)
1987, Master of Arts, University of Art and Design Helsinki
Has been teaching photography since 1986.

www.kristofferalbrecht.com