Jotain välissämme

Olen kuvataiteilija ja työskentelen valokuvataiteen parissa. Taide on tapa havainnoida ja jäsentää ympärilläni tapahtuvaa. Se on myös väylä kertoa jotain itsestäni. Luontevin keino kommunikoida.

Jotain välissämme -näyttely koostuu valokuvateoksista, jotka ovat vuosilta 2015-2019. Näyttelyn teokset ovat pidemmältä aikaväliltä, mutta aina toistensa jatkumoa ja näin muotoutuvat luonnolliseksi kokonaisuudeksi. 

Teoksissani toistuva teema on vieraantuminen, ja sen eri muodot. Vieraantuminen itsestämme, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta, tai humaaniudesta. Kuvissani toistuu ajoittain myös turkikset, jotka hankin kierrätettynä.

Näyttelyn vanhimmat teokset vuosilta 2015-16 ovat poimintoja sarjasta Luonnosta vieraantuneet. Kuvissani turkis ilmentää elollista olentoa, elämää, naista ja niihin kohdistuvaa vallankäyttöä. 

Uusimpien teosten keskiössä on kädet (2018-19). Visuaalisena lähtökohtana on toimineet viittomat. Kuvissa on persoonaton henkilö, jota ei voi kohdata. Kuvaan teoksissa mm. sosiaalista vieraantumista ja valitsemieni viittomien merkityksiä. Kuvien lähtökohtana toimineet viittomat ovat; kuolema, raja, suru, riisua, kruunu, peili ja nainen.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskuksen Pohjanmaan taidetoimikunta.

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,

Katri Yli-Erkkilä

Något emellan oss

Jag är bildkonstnär och arbetar med fotokonst. Konsten är ett sätt för mig att iaktta och strukturera det som händer omkring mig. Det är även en led via vilken jag berättar något om mig själv. Det naturligaste sättet att kommunicera.

Utställningen Jotain välissämmeNågot emellan oss består av fotografiska verk från åren 2015-2019. Utställningen verk är från en längre tidsperiod men har en kontinuitet som bildar en naturlig helhet.

Ett tema som upprepar sig i mina verk är fjärmande eller främlingskap och dess olika former. Fjärmande från oss själva, andra människor, samhället eller mänskligheten. I mina verk förekommer även pälsar upprepat, som jag skaffar mig återvunna.

Utställningens äldsta bilder är från 2015-16 och är urplock ur serien Luonnosta vieraantuneetFjärmade från naturen. I dess bilder exemplifierar pälsen den levande varelsen, livet, kvinnan och den makt som riktar sig till dessa.

Det centrala i de nya verken är händer (2018-19). Handtecken fungerar som verkens visuella utgångspunkt. I bilderna finns en identitetslös person som man inte kan möta. I verken beskriver jag bl.a. socialt fjärmande och betydelser i de tecken jag valt att visualisera. Utgångspunkten i bilderna har varit tecknen för död, gräns, sorg, klä av, krona, spegel och kvinna

Utställningen har fått understöd av Centrat för konstfrämjande/Österbottens konstkommission.

Välkomna!

Med vänlig hälsning

Katri Yli-Erkkilä