UNIEN MAAILMA– valokuvanäyttelyn idea lähti liikkeelle eräänlaisesta unenomaisesta todellisuudesta, joissa kaikki on mahdollista. Visuaaliset aiheet 

ovat löytyneet luonnon muotojen, linjojen sekä tunnetilojen siivittäminä ja vievät johonkin toiseen ulottuvuuteen. 

Kuvien sisältö on vapautettu luovilla kuvaustekniikoilla ja samalla on vapautunut myös taiteilijan oma mieli. Ja näin kuvapinnalle on syntynyt aivan uusia maailmoja, vieden sekä unien myyttiseen maailmaan että lapsuuden mielikuviin. 

Kuvat on tehty suoraan kamerassa, jotta töiden autenttisuus säilyy. Kotamäki on käyttänyt hyväkseen kameran monivalotustoimintoja sekä ICM -tekniikkaa eli kameran harkittua liikuttelua. Monivalotuksessa erilaiset kerroksellisuudet ovat pääosassa ja ICM-tekniikassa keskeisenä ovat valo ja väri, yksityiskohtien jäädessä toisarvoiseksi. Minimalismissa keskitytään puhtaasti oleelliseen ja abstraktiossa aiheet ovat käsitteitä ja tunteita. Nämä kaikki tyylit ovat edustettuina hänen näyttelykokonaisuudessaan. Väistämättä omat tunnetilat heijastuvat kuvien kautta, joiden toivotaan välittyvän myös katsojalle. 

Kuvat on vedostettu korkeatasoiselle Hahnemühlen Photo Rag -taidevalokuvapaperille ja pohjustettu laadukkaalle 3 mm alumiinikomposiitille.

Näyttelyä on tukenut Finnfoto ry.


Idén till fotoutställningen ”UNIEN MAAILMA” började med en slags drömlik verklighet där allt är möjligt. Visuella teman har hittats med hjälp av naturens former, linjer och känslor och tar betraktaren till en annan dimension.

Bildernas innehåll har befriats med kreativa fototekniker, samtidigt som konstnärens eget sinne har frigjorts. På så sätt har helt nya världar skapats på bildytan, för både drömmarnas mytiska värld och barndomsbilder.

Bilderna har skapats direkt i kameran för att bevara arbetets autenticitet. Kotamäki har utnyttjat kamerans flerexponeringsfunktioner och ICM-teknik, det vill säga kamerans övervägda rörelse. I flerexponeringar är olika skikt centrala och i ICM-tekniken är ljus och färg centrala medan detaljer blir sekundära. Inom minimalism fokuseras rent på det väsentliga och inom abstraktion behandlas ämnen och känslor. Alla dessa stilar är representerade i hennes utställning.

Oundvikligen återspeglas konstnärens egna känslor genom bilderna, och förhoppningen är att dessa känslor ska förmedlas till betraktaren.

Bilderna är tryckta på högkvalitativt Hahnemühlen Photo Rag konstpapper och monterade på högkvalitativ 3 mm aluminiumkomposit.

Utställningen har stöd från Finnfoto rf.

Jaana Kotamäki on palkittu turkulainen ammattivalokuvaaja, valokuvataiteilija, kirjoittaja sekä valokuvauksen kouluttaja. 

Luonnon taltioiminen taiteellisin keinoin on keskeistä hänen työskentelyssään ja ollut kantava voima näyttelyteosten synnyssä.


Jaana Kotamäki är en prisbelönad professionell fotograf, fotokonstnär, författare och fotoutbildare från Åbo.

Att fånga naturen på konstnärligt sätt är central i hennes arbete och har varit en drivande kraft i skapandet av utställningsverk.