Fotoklubben Knäppisarna 20 årJubileumsutställning LJUS OCH SKUGGA

Fotoklubben Knäppisarna firar i år sitt 20-årsjubileum med utställningen LJUS OCH SKUGGA som hålls på Fotogalleri Ibis 4.11.2023-14.1.2024 med vernissage fredagen den 3.11. kl 17.

Knäppisarna kom till efter en kurs “Korsholm i närbild” som fotograf Johan Geisor drog i Korsholms medborgarinstitut 2003. Deltagarna var så entusiastiska att de ville fortsätta att fotografera tillsammans också efter avslutad kurs. Man beslöt då att starta en fotoklubb som fick namnet Knäppisarna. Kursledaren Johan Geisor valdes till klubbens första ordförande. Från den anspråkslösa starten med ett tiotal medlemmar har klubben utvecklats till en aktiv förening med nu närmare sextio medlemmar från i huvudsak från Korsholm och Vasa.

Föreningens syfte är att främja intresset för fotografering och för den fotografiska bilden som uttrycksmedel. Föreningen arbetar för att öka kunskapen om bilden, dess uttryckssätt och de verktyg som hör samman med kvalificerad fototeknik.

Verksamheten består av månadsmöten, utställningar, kurser, workshopar, utflykter och fotoresor samt interna och externa fototävlingar.

Temat för jubileumsutställningen “LJUS OCH SKUGGA” har valts med tanke på ljusets och skuggans elementära roll i allt fotografiskt bildskapande oberoende av tid, genre eller teknik. Utan ljus och skuggor finns inga former eller färger. I utställningen deltar 26 av klubbens medlemmar.

Fotoklubben Knäppisarna 20 vuottaJuhlanäyttely VALO JA VARJO

Fotoklubben Knäppisarna järjestää valokuvanäyttelyn VALO JA VARJO 20-voutisjuhlansa kunniaksi. Näyttely on esillä Valokuvagalleria Ibiksessä  4.11.2023 -14.1.2024. Avajaiset ovat perjantaina 3.11. klo 17.

Knäppisarna sai alkunsa vuonna 2003 “Mustasaari lähikuvassa” nimisen valokuvauskurssin jälkeen. Kurssin veti valokuvaaja Johan Geisor. Osallistujat innostuivat kuvaamisesta niin paljon että halusivat jatkaa  valokuvaamista yhdessä myös kurssin jälkeen. Päätettiin perustaa valokuvakerho ja se sai nimen Knäppisarna (Näppäilijät). Kerhon ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Johan Geisor. Vaatimattomasta alusta kerho on kehittynyt aktiiviseksi yhdistykseksi jossa on lähes kuusikymmentä jäsentä, etupäässä Mustsaaresta ja Vaasasta.

Yhdistyksen tarkoitus on edistää kiinnostusta valokuvaukseen ja valokuvaan ilmaisuvälineenä. Yhdistys pyrkii lisäämään jäsentensä tietoa ja ymmärtämystä kuinka kuva toimii ja oppia käyttämään niitä työkaluja jotka kuuluvat kehittyneeseen valokuvaustekniikkaan. Toiminta sisältää kuukausikokoukset, näyttelyt, kurssit, työpajat, retket ja matkat sekä sisäiset että ulkoiset valokuvakilpailut.

Juhlanäyttelyn teema “VALO JA VARJO” on valittu valon ja varjon keskeisen roolin takia valokuvan luomisprosessissa. Tämä riippumatta ajasta, genreestä tai tekniikasta. Ilman valoa ja varjoa ei ole muotoja eikä värejä. Näyttelyyn osallistuu 26 kerhon jäsenistä.