UNIEN MAAILMA– valokuvanäyttelyn idea lähti liikkeelle eräänlaisesta unenomaisesta todellisuudesta, joissa kaikki on mahdollista. Visuaaliset aiheet 

ovat löytyneet luonnon muotojen, linjojen sekä tunnetilojen siivittäminä ja vievät johonkin toiseen ulottuvuuteen. 

Kuvien sisältö on vapautettu luovilla kuvaustekniikoilla ja samalla on vapautunut myös taiteilijan oma mieli. Ja näin kuvapinnalle on syntynyt aivan uusia maailmoja, vieden sekä unien myyttiseen maailmaan että lapsuuden mielikuviin. 

Kuvat on tehty suoraan kamerassa, jotta töiden autenttisuus säilyy. Kotamäki on käyttänyt hyväkseen kameran monivalotustoimintoja sekä ICM -tekniikkaa eli kameran harkittua liikuttelua. Monivalotuksessa erilaiset kerroksellisuudet ovat pääosassa ja ICM-tekniikassa keskeisenä ovat valo ja väri, yksityiskohtien jäädessä toisarvoiseksi. Minimalismissa keskitytään puhtaasti oleelliseen ja abstraktiossa aiheet ovat käsitteitä ja tunteita. Nämä kaikki tyylit ovat edustettuina hänen näyttelykokonaisuudessaan. Väistämättä omat tunnetilat heijastuvat kuvien kautta, joiden toivotaan välittyvän myös katsojalle. 

Kuvat on vedostettu korkeatasoiselle Hahnemühlen Photo Rag -taidevalokuvapaperille ja pohjustettu laadukkaalle 3 mm alumiinikomposiitille.

Näyttelyä on tukenut Finnfoto ry.

Jaana Kotamäki on palkittu turkulainen ammattivalokuvaaja, valokuvataiteilija, kirjoittaja sekä valokuvauksen kouluttaja. 

Luonnon taltioiminen taiteellisin keinoin on keskeistä hänen työskentelyssään ja ollut kantava voima näyttelyteosten synnyssä.