Elämää tiellä

Nämä  hetket ovat vuosilta 1993 – 2020, en ole lähtenyt niitä erityisesti hakemaan vaan ne ovat tulleet vastaan Suomessa, Ruotsissa, Perussa, Vietnamissa, Kiinassa, Mongoliassa…

Voi sanoa myös tuttavallisemmin, että ne ovat esimerkiksi matkalta Ulan Batorista Närpiöön…

Kuvat ovat ryhmittyneet löysäksi kokonaisuudeksi toisiensa lomaan – osa visuaalisin perustein osa enemmän ja vähemmän todellisen ja/tai arvellun sisällön perusteella. Kaikkia kuvia yhdistää kuitenkin tämän päivän ihmisen elämä ja sen heijastumat sellaisenaan kun ne ovat tulleet vastaani teillä ja teiden varsilla matkatessani

Visuaalisuuteen perustuva tahtotila ja uteliaisuus ihmiseen ja elämäänsä on pysäyttänyt minut näiden hetkien eteen, joiden yhteenlaskettu valotusaika on noin 1 sekunti.

Livet på vägen

Dessa stunder är från åren 1993-2020. Jag har inte för sakens skull åkt iväg för att fånga dem utan de har mött mig på vägen i Finland, Sverige, Peru, Vietnam, Kina, Mongoliet…

Man kan väl säga mer familjärt att de är tagna exempelvis från en resa från Närpes till Ulan Bator…

Bilderna har grupperats till en lös helhet in bland varandra – en del av visuella orsaker och andra av mer eller mindre realistiskt eller förmodat innehåll.

Alla bilder förenas ändå av ett vardagligt liv för dagens människa och reflektioner som sådana som mött mig längs eller vid vägarna under min resa.

Medvetenheten och nyfikenheten för människan och hennes liv är basen för bildernas visualitet och har stannat upp mig inför dessa ögonblick vars sammanlagda exponeringstid är cirka en sekund.