Suomalainen maisema – Karua kauneutta ja pelkistettyä estetiikkaa

”Pieni väreily puhuu vahvemmin kuin suuri melu.”

Olen helsinkiläinen valokuvaaja, jota kiehtovat luonnon muodot. Viime vuosina olen suunnannut katseeni kotimaan maisemiin. Etelä-Suomen lisäksi olen tehnyt kuvausmatkoja mm. Saaristomerelle, Pohjanmaalle, Kolin kansallismaisemiin ja Lappiin. Johtoajatus kotimaan maisema- kuvissani on ollut tavoitella karua kauneutta ja pelkistettyä estetiikkaa.

Oma tunnistettava ja persoonallinen tyylini on vahvuus, joka syntyy sekä intuitiivisesti että ajatusprosessin tuloksena. Olen tietoisesti hakenut maisemakuviini viime vuosien aikana pelkistettyä kuva- ilmaisua. Pieni väreily puhuu vahvemmin kuin suuri melu.

Tutkimusten mukaan luontokuvien katselu rentouttaa ja rauhoittaa jopa enemmän kuin hiljaisuus. Pelkistetyissä, zen-henkisissä kuvissa liikutaan ajattomassa ja paikattomassa tyhjässä tilassa, jossa värihäly ja päällekäyvä ärsykeympäristö ovat poissa.

Kaipuu maisemien äärelle tuntuu mielen lisäksi myös kehossa. Luonnon parantava voima perustuu useiden aistikokemusten yhtäaikaisen kokemisen puhtauteen. Ihminen tuntee elävänsä. Tuuli tuntuu poskipäissä ja viuhuu korvissa pohjustaen sitä, mitä silmät näkevät. Muut aistit avaavat näkökykyä. Haluan koskettaa maisemakuvillani katsojia ennen kaikkea tunnetasolla ja välittää seesteisyyttä, hiljaisuutta ja rauhaa, jota itse koen kameran takana.

Näyttelyn teokset on tulostanut Lasse Krogell. Mustavalkoiset kuvat on tulostettu Piezography-tekniikalla. Näyttelyä on tukenut Finnfoto.


Finskt landskap - Robust skönhet och förenklad estetik

”En liten krusning talar högre än ett stort buller.”

Jag är en fotograf baserad i Helsingfors som är fascinerad av naturens former. Under de senaste åren har jag riktat min blick mot inhemska landskap. Förutom södra Finland har jag gjort resor till Skärgårdshavet, Österbotten, Koli nationalpark och Lappland. Ledmotivet för mina bilder av det inhemska landskapet har varit att sträva efter ren skönhet och en avskalad estetik.

Min egen identifierbara och personliga stil är en styrka som uppstår både intuitivt och som ett resultat av en tankeprocess. Under de senaste åren har jag medvetet sökt ett förenklat visuellt uttryck i mina landskapsmålningar. En liten krusning talar högre än ett stort brus.

Studier har visat att det till och med är mer avslappnande och lugnande att titta på naturbilder än tystnad. I de reducerade, zenliknande bilderna rör man sig i ett tidlöst och stilla tomrum, fritt från färghets och påträngande stimuli.
Längtan efter landskap känns inte bara i sinnet utan också i kroppen. Naturens läkande kraft bygger på renheten i den samtidiga upplevelsen av flera sinnesintryck. Du känner dig levande. Vinden blåser på kinderna och visslar i öronen, och stöder det som ögonen ser. De andra sinnena öppnar upp synen. Med mina landskapsbilder vill jag beröra betraktaren, framför allt på ett känslomässigt plan och förmedla det lugn, den tystnad och den frid som jag upplever bakom kameran.

Verken i utställningen är utskrivna av Lasse Krogell. De svartvita bilderna är utskrivna med Piezography-teknik. Utställningen stöds av Finnfoto.


Kirsi MacKenzie (kuva: Jari Flinck)