Ibis Open Walls

Ibis Open Walls on yhdeksäntoista valokuvaajan yhteinen näyttely. Galleria Ibiksen näyttelytila on jaettu 19 osaan ja jokainen kuvaaja päättää oman tilansa käytöstä vapaasti kuten valokuvien koon, sisällön, ripustuksen ja lukumäärän. Yhdeksäntoista erillistä tilaa, jokainen erilainen ja yhdessä nämä muodostavat mosaiikin kuvista, jonka tuloksena saamme jännittävän ja yllätyksellisen näyttelyn, jotakin jokaiselle vierailijalle. Tervetuloa!

Valokuvaajat:
Camilla Andersson
Oliver Back
Barbro Banck
Patrik Forth
Valentina Gelain
Tina Ginman
Paula Hiipakka
Anne Häggblom
Jouko Keto
Rita Kuusisto
Valter Lidsle
Janne Mällinen
Hannu Paloposki
Helena Saari
Carina Storthors
Britt Vienonen
Tuija Warén
Aune Waronen
Gun-Marie Wiis

Ibis Open Walls är gemensam utställning med 19 fotografer. Galleri Ibis’ väggar har delats upp i 19 delar och varje fotograf förfogar över sin egen del fritt vad gäller fotografiernas storlek, innehåll, hängning och antal. De 19 olika delarna varierar från del till del och skapar tillsammans en mosaik av bilder som ger en spännande utställning som både överraskar betraktaren och ger nåt för alla besökare. Välkommen!

Fotograferna:
Camilla Andersson
Oliver Back
Barbro Banck
Patrik Forth
Valentina Gelain
Tina Ginman
Paula Hiipakka
Anne Häggblom
Jouko Keto
Rita Kuusisto
Valter Lidsle
Janne Mällinen
Hannu Paloposki
Helena Saari
Carina Storthors
Britt Vienonen
Tuija Warén
Aune Waronen
Gun-Marie Wiis