Bengt Henriksson – In viikend me pojkan

In viikend me pojkan

Utställningen ”In viikend me pojkan” är resultated av ett ca tre år långt projekt där Bengt Henriksson har följt med kultbandet 1G3B på dess miniturneér och konserter. Bilderna i denna utställning innehåller alster från 8 spelningar, en övning vid 1G3Bs ”replokal” samt några andra bilder utanför scenen. Målet med utställningen är att uppmärksamma 1G3Bs 20-års jubileum.

Utställningen har fått understöd av Svenska Kulturfonden.

Bilderna är från följande konserter:
14.10.2017 Norvalla, Vörå
17.12.2017 Yttermark UF
24.3.2018 Brödfabriken, Vasa
3.8.2018 Forsby på toppen
4.8.2018 Åminne Folkpark
30.3.2019 Brödfabriken, Vasa
5.9.2019 ”Rep-lokal” Vasa
6.9.2019 Åminne Folkpark
7.9.2019 Forsby på toppen

Utställningen har tidigare i år varit i Närpes och den kommer att visas i Vörå i början av 2021.

Bengt Henriksson är vasabo och inriktad på musikfotogrfering. Före ”Corona-tiden” fotograferade han uppskattningsvis 100 band / konserter årligen. Henriksson började fotografera redan i unga år, men intresset för fotografering tog fart på allvar 2007. För tillfället är Henriksson ordförande för fotografiföreningen Ibis i Vasa.

In viikend me pojkan

Näyttely ”In viikend me pojkan” on tulos noin kolme vuotta kestäneestä projektista, missä Henriksson on seurannut kulttibändiä 1G3B heidän keikoillaan ja minikiertueillaan. Näyttelyssä olevat teokset on kuvattu 8:lla eri keikalla, 1G3B:n harjoituskämpällä, sekä muutama kuva myös ”bäkkäriltä”. Näyttelyn tavoitteena on 1G3B:n 20-vuotisen uran juhlistaminen.

Näyttely on saanut tukea Svenska Kulturfondenilta.

Kuvat ovat seuraavista konserteista:

14.10.2017 Norvalla, Vöyri
17.12.2017 Yttermark UF
24.3.2018 Leipätehdas, Vaasa
3.8.2018 Forsby på toppen
4.8.2018 Åminne Folkpark
30.3.2019 Leipätehdas, Vaasa
5.9.2019 ”Harjoituskämppä” Vaasa
6.9.2019 Åminne Folkpark
7.9.2019 Forsby på toppen

Näyttely on aiemmin ollut esillä tänä vuonna Närpiössä ja se jatkaa Vöyrille vuoden vaihteen jälkeen.

Bengt Henriksson on vaasalainen valokuvaaja, joka on erikoistunut bändien keikkakuvaukseen. Ennen ”korona-aikaa” hän kuvasi noin 100 bändiä / keikkaa vuosittain. Henriksson aloitti kuvaamisen jo nuorena, mutta kiinnostus valokuvaamiseen pääsi todella vauhtiin 2007. Tällä hetkellä Henriksson toimii vaasalaisen Valokuvausyhdistys Ibiksen puheenjohtajana.


Filmverkstaden10

Filmverkstaden10

Our aim is, and has been over the past years, to keep analog film and photography alive and accessible in the nordic baltic region and to promote its transformation into the future. For almost a decade Filmverkstaden has been offering the facilities needed for working with analog film and photography, as well as organising hands on workshops, film screenings and other related projects. Seizing the occasion of Filmverkstadens 10th anniversary, we intend to introduce these unique art forms to a broad public and to sustain these art forms by means of a festival, comprising of a 3-month exhibition, a public programme with workshops, film screenings and live cinema performances and a labs meeting. We aim to create a meeting point of exchange and engagement of ideas and experiences around filmic creation.

The exhibition is not only an overview of works made by members and guest artists at the unique facilities of Filmverkstaden, it is also an overview of the current state of what is happening within the world of analog film and photography. The works on display are all analog or have been initiated on analog film, providing a unique opportunity to dive into a world of alchemy, where light becomes silver. It offers the rare opportunity of experiencing expanded cinema works and works on the boundaries of analog film and photography.

The exhibition will be curated by Sarah Schipschack, film curator, programmer, and producer, based in Tromsø,
Norway, in collaboration with Britt Al-Busultan, founder and director of Filmverkstaden and artist working with expanded cinema. The exhibition focuses on analog film and photography, digital works initiated on analog, installation and two dimensional works that explore the concept of (moving) image in all possible forms and appearances. Characteristic are the handmade aspect, the experiments and the innovative techniques.

 

Invited artists working with analog photography:

Dagie Brundert (DE)

Dagie Brundert (1962) studied visual arts and experimental film when she fell in love with her
super 8 camera (Nizo). Since then she has been trying to be a particle-finder, a wave-catcher, and a
good story-teller, always looking for and absorbing weird beautiful things from this world,
chewing and spitting them out again.
https://www.dagiebrundert.de/

 

Daniel Beijar (FI)

Daniel Beijar has been engaging himself with analog techniques for more than a decade. His interests go everywhere from double8 filming to large format photography and collodium wet plate. Since the last couple of years, he had specialised himself in environmental friendly techniques. Beijar develops film and photographs in coffee and makes cyanotypes.

 

Claudia Hausfeld (IS/DE)

Claudia Hausfeld (b. 1980) was born in Berlin and lives and works in Reykjavík. She studied photography at the Zürich University of the Arts, Switzerland and graduated from the Art Academy of Iceland in 2012. She has been an active member in several artist run exhibition spaces in Switzerland, Denmark and Iceland. Claudia Hausfeld creates spaces that play with the reliability of the visual. She works primarily with the deconstruction of the photographic image. Memory, perception and the sense of reality that is inherent in photography is being put to a test. Questions about the representation of what is visible are translated into collages, objects and text works, combining photography, sculpture, images and sound.
https://www.claudiahausfeld.com/

 

Elvira Akzigitova (EE)

Elvira Akzigitova (1988) is an analog visual artist from the ex-Soviet cement suburbia in Estonia. Photography is her way of dealing with a shifting and fragmented environment. Her work uncovers the bond between form and content, as well as the ambivalence between intension and chance. After many years of working with digital formats, she came back to the cracks and crunches of film and non-traditional darkroom processes. She chooses in-depth and pure methods of visualisation, as opposed to cold digital detachment.


Antti J. Leinonen – Last Man Fishing

Last Man Fishing

Last Man Fishing is a documentary project about the fading fishing culture of Finland’s Bothnian Bay. It is about the last men who try to make their living by fishing.

Bothnian Bay is the northernmost part of the Baltic Sea. It is covered by ice up to 6 months every winter.

Most of these men come from family lines of fishermen. Even if their ancestors were fishermen, the young generation feels the pull of the urban. They rarely continue in their father’s footsteps.

The changing environment, fishing restrictions and hard work in harsh weather makes their livelihood challenging, but freedom and passion is the fuel for continuing as long as they can stand on their own two feet.


IBIS Open Walls

Ibis Open Walls

Ibis Open Walls on yhdeksäntoista valokuvaajan yhteinen näyttely. Galleria Ibiksen näyttelytila on jaettu 19 osaan ja jokainen kuvaaja päättää oman tilansa käytöstä vapaasti kuten valokuvien koon, sisällön, ripustuksen ja lukumäärän. Yhdeksäntoista erillistä tilaa, jokainen erilainen ja yhdessä nämä muodostavat mosaiikin kuvista, jonka tuloksena saamme jännittävän ja yllätyksellisen näyttelyn, jotakin jokaiselle vierailijalle. Tervetuloa!

Valokuvaajat:
Camilla Andersson
Oliver Back
Barbro Banck
Patrik Forth
Valentina Gelain
Tina Ginman
Paula Hiipakka
Anne Häggblom
Jouko Keto
Rita Kuusisto
Valter Lidsle
Janne Mällinen
Hannu Paloposki
Helena Saari
Carina Storthors
Britt Vienonen
Tuija Warén
Aune Waronen
Gun-Marie Wiis

Ibis Open Walls är gemensam utställning med 19 fotografer. Galleri Ibis’ väggar har delats upp i 19 delar och varje fotograf förfogar över sin egen del fritt vad gäller fotografiernas storlek, innehåll, hängning och antal. De 19 olika delarna varierar från del till del och skapar tillsammans en mosaik av bilder som ger en spännande utställning som både överraskar betraktaren och ger nåt för alla besökare. Välkommen!

Fotograferna:
Camilla Andersson
Oliver Back
Barbro Banck
Patrik Forth
Valentina Gelain
Tina Ginman
Paula Hiipakka
Anne Häggblom
Jouko Keto
Rita Kuusisto
Valter Lidsle
Janne Mällinen
Hannu Paloposki
Helena Saari
Carina Storthors
Britt Vienonen
Tuija Warén
Aune Waronen
Gun-Marie Wiis


Katri Yli-Erkkilä – Jotain välissämme

Jotain välissämme

Olen kuvataiteilija ja työskentelen valokuvataiteen parissa. Taide on tapa havainnoida ja jäsentää ympärilläni tapahtuvaa. Se on myös väylä kertoa jotain itsestäni. Luontevin keino kommunikoida.

Jotain välissämme -näyttely koostuu valokuvateoksista, jotka ovat vuosilta 2015-2019. Näyttelyn teokset ovat pidemmältä aikaväliltä, mutta aina toistensa jatkumoa ja näin muotoutuvat luonnolliseksi kokonaisuudeksi. 

Teoksissani toistuva teema on vieraantuminen, ja sen eri muodot. Vieraantuminen itsestämme, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta, tai humaaniudesta. Kuvissani toistuu ajoittain myös turkikset, jotka hankin kierrätettynä.

Näyttelyn vanhimmat teokset vuosilta 2015-16 ovat poimintoja sarjasta Luonnosta vieraantuneet. Kuvissani turkis ilmentää elollista olentoa, elämää, naista ja niihin kohdistuvaa vallankäyttöä. 

Uusimpien teosten keskiössä on kädet (2018-19). Visuaalisena lähtökohtana on toimineet viittomat. Kuvissa on persoonaton henkilö, jota ei voi kohdata. Kuvaan teoksissa mm. sosiaalista vieraantumista ja valitsemieni viittomien merkityksiä. Kuvien lähtökohtana toimineet viittomat ovat; kuolema, raja, suru, riisua, kruunu, peili ja nainen.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskuksen Pohjanmaan taidetoimikunta.

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,

Katri Yli-Erkkilä

Något emellan oss

Jag är bildkonstnär och arbetar med fotokonst. Konsten är ett sätt för mig att iaktta och strukturera det som händer omkring mig. Det är även en led via vilken jag berättar något om mig själv. Det naturligaste sättet att kommunicera.

Utställningen Jotain välissämmeNågot emellan oss består av fotografiska verk från åren 2015-2019. Utställningen verk är från en längre tidsperiod men har en kontinuitet som bildar en naturlig helhet.

Ett tema som upprepar sig i mina verk är fjärmande eller främlingskap och dess olika former. Fjärmande från oss själva, andra människor, samhället eller mänskligheten. I mina verk förekommer även pälsar upprepat, som jag skaffar mig återvunna.

Utställningens äldsta bilder är från 2015-16 och är urplock ur serien Luonnosta vieraantuneetFjärmade från naturen. I dess bilder exemplifierar pälsen den levande varelsen, livet, kvinnan och den makt som riktar sig till dessa.

Det centrala i de nya verken är händer (2018-19). Handtecken fungerar som verkens visuella utgångspunkt. I bilderna finns en identitetslös person som man inte kan möta. I verken beskriver jag bl.a. socialt fjärmande och betydelser i de tecken jag valt att visualisera. Utgångspunkten i bilderna har varit tecknen för död, gräns, sorg, klä av, krona, spegel och kvinna

Utställningen har fått understöd av Centrat för konstfrämjande/Österbottens konstkommission.

Välkomna!

Med vänlig hälsning

Katri Yli-Erkkilä


IBIS Open Walls

Ibis Open Walls

Käytä hyväksesi tilaisuus esitellä kuviasi Valokuvagalleria Ibiksessä!

Utnyttja chansen att ställa ut på fotogalleri Ibis!

Tarjoamme sinulle näyttelytilaa Valokuvagalleria Ibiksessä ajalle 30.11.2019-23.2.2020.

Olemme jakaneet gallerian seinät 20 ruuduksi ja haluamme, että juuri sinä esittäydyt yhdessä ruuduista. Ruudut ovat 110 cm leveitä ja korkeus on 230 cm. Saat vapaat kädet hyödyntää omaa ruutuasi.*

Nopeat syö hitaat!

Ilmoittaudu sähköpostilla gallery.ibis [-at-] gmail.com ja kirjoita aihe-kenttään: Open Walls. Muista kertoa meille myös nimesi ja puhelinnumerosi, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä.

Ilmoittautuminen on sitova ja osallistumisesi vahvistetaan maksettuasi laskun, jonka saat ilmoittautumisesi jälkeen. Ilmoitamme, jos olet saanut paikan viimeistään 1.11.

 

Näyttelymaksu 50 €. Sisältää ruudun vuokran ja avajaiskutsun kahdelle.

Käytännöllistä tietoa:
Kaikki osallistujat tuottavat itse sisällön omaan ruutuunsa ja täyttävät ruutunsa yhteisessä illassa 27.11 kello 17-21. Lehdistöinfo järjestetään torstaina 28.11 kello 14, johon olet tervetullut. Avajaiset järjestetään perjantaina 29.11 kello 17.

*Ibis säilyttää itsellään oikeuden poistaa lainvastaiset työt. Ibiksellä on oikeus käyttää kuvia töistäsi näyttelyn markkinointiin.

Vi bjuder in dig att ställa ut på fotogalleri Ibis under tiden 30.11.2019-23.2.2020.

Vi har delat in galleriets väggar i tjugo rutor och vill att just du skall ställa ut hos oss! Rutorna är 110 cm breda och höjden är 230 cm. Du får fria händer att utnyttja din egen ruta*

Det är först till kvarn som gäller!

Anmäl dig till en plats via epost till oss gallery.ibis@gmail.com och sätt som ärende: Open Walls. Bifoga ditt telefonnummer så att vi kan nå dig.

Din anmälan är bindande och din medverkan bekräftas efter att du betalat fakturan som du får efter anmälan. Vi meddelar om du fått en plats senast den 1.11.

Utställningsavgift: 50€Innehåller: hyra för din ruta, inbjudan till vernissage med avec. 

Praktisk information:
Alla deltagare producerar innehållet till sin egen ruta och fyller sin ruta under en gemensam kväll den 27.11. klockan 17-21. Pressinfo hålls på torsdag 28.11 klockan 14 där man gärna får närvara. Vernissage hålls fredagen den 29.11 klockan 17

*Ibis förbehåller sig rätten att avlägsna lagstridiga verk. Ibis förbehåller sig rätten att använda avbildningar av dina verk i marknadsföring av utställningen

Take the opportunity to exhibit at Photogallery IBIS!

We invite you to exhibit at the photo gallery Ibis during the period 30.11.2019-23.2.2020. We have divided the gallery walls into twenty squares and we want you to exhibit with us! The squares are 110 cm wide and the height is 230 cm. You get free hands to use your own area *

The Principle is: “first to the mill does the first grinding”

Sign up for a square by emailing us at gallery.ibis@gmail.com with the Subject: “Open Walls”.
Attach your name and phone number to the application so we can reach you.

Your registration is binding and your participation is confirmed after you have paid the invoice you will receive by email. We‘ll notify all applicants if you received a site or a reserve by November 1st.

Exhibit fee: 50 €. Includes rent for your square + an invitation to the opening with avec.

Practical information:
All participants will produce the content for their own space and will fill their square during a joint evening on 27.11.2019 between 5 pm to 9 pm. Press Info will be held at Thursday 28.11 at 14.00 where you are welcome to attend. The Opening will be held at Friday, November 29 at 5 pm.


Aja Lund – Olen keräilijä, haluan lisää! | Jag är en samlare, jag vill ha mer!

Olen keräilijä, haluan lisää!

”Olen keräilijä, haluan lisää!” on matkani keräilijänä läpi elämän. Tutkin keräilijän käytöstä; miten minun ja muiden keräilijäkoneisto käytännössä ilmenee sekä esineiden merkitystä yksilölle. Haluan myös antaa ääneni keräilylle joka ei aina vastaa tavanomaista keräilyä, selkeän äänen, joka nauraa leikkisyydellään ja uskaltaa rikkoa sääntöjä.

Aikana, jolloin ihmiset siivoavat henkensä edestä ja minimalistista elämäntapaa arvotetaan korkealle, haluan korostaa, ettemme siivoaisi historiaamme pois. Meidän ei tule kuluttaa enemmän, mutta mielestäni meidän tulisi säästää ja kierrättää enemmän. Se edistää tarinoita, tekemistä ja ympäristöä. Mielestäni esineet ovat tärkeitä historian kantajia ja opettajia.

Kyseinen ”haluan lisää” sisältää enemmän. Keräämällä ja haluamalla lisää voidaan nähdä havainnollinen ja innostava kuva kaikesta ihmisen toiminnasta; ei vain tyydytä, tehdään enemmän, halutaan enemmän. Tällä tavoin voi itsensä muuttamisen lisäksi myös antaa muille enemmän. Haluan lisää, mutta yhtä paljon haluan myös antaa enemmän!

En kerää esineitä esineiden tähden – kerään tavaroita, koska ne vahvistavat ihmisyyttäni. En vain kerää kuolleita esineitä. Kerään myös elämää ja tunnetta. Kerään ihmisiä, jotka ovat täynnä elämää. Ihmisiä, joista jokaisella on ainutlaatuinen tarinansa. Siitä kaikki alkaa. Yhtäkkiä esineet ovatkin sivuseikka.

Aja Lund

(b. 1979) Bachelor of Culture and Arts.
Lives and works in Purmo workning on a book about collectors and collecting that will be published autumn 2019.

”In my everyday life, I can be so vulnerable and brutally honest, that in photography I sometimes let myself go in the opposite direction, into the role of the theatrical. I play, perform and investigate. I am drawn to contrasts, the true and the fabricated, the ruled and the free. I throw myself between several other forces, such as the imaginary and the intuitive, the dead and the living.

My imagination and my thoughts take such an animated expression within me that sometimes I want to use myself as a lifeless object. I want to be a thing with function, but without understanding. Be a thoughtless thing placed in order. I want to collect myself. I want to collect things. To collect is to control, to limit oneself. At the same time, it also becomes a way to feel free.”

Jag är en samlare, jag vill ha mer!

”Jag är en samlare, jag vill ha mer!” handlar om min resa genom livet som samlare. Jag undersöker samlarbeteendet; hur mitt och andras samlande maskineri tar sig uttryck och föremålens betydelse för individen. Jag vill också ge det samlande som inte alltid överensstämmer med vedertaget samlande en tydlig röst som skrattar av lekfullhet och vågar bryta reglerna.

I en tid när folk döstädar och minimalistisk livsstil hyllas högt vill jag lyfta fram vikten av att inte städa bort sin historia. Vi bör inte konsumera mera men jag tycker att vi behöver spara och återanvända mera. Det gynnar berättandet, görandet och miljön, jag anser att ting är viktiga historiebärare och lärare.

I det sagda ”jag vill ha mer” sätter jag in mer. Att samla och vilja ha mer kan man se som en illustrerande och inspirerande bild på all mänsklig verksamhet, att inte vara nöjd, att göra mer, vilja mer. På så sätt kan man förändra inte bara sig själv utan också göra mer för andra. Jag vill ha mer, men lika mycket vill jag ge mer!

Jag samlar inte på saker för sakernas skull, jag samlar på saker för att de bekräftar min mänsklighet. Jag samlar inte bara på döda ting. Jag samlar också på liv och känsla. Jag samlar på människor fulla av liv. Människor som var och en alltid innehåller en exklusiv historia. Det är där allting börjar. Plötsligt blir sakerna en bisak.

Aja Lund

(f. 1979) Medianom, YH
Bor och arbetar i Purmo med en bok om samlare och samlande som utkommer hösten 2019.

”I min vardag kan jag vara så hudlös och brutalt ärlig att jag inom fotografin ibland låter mig gå in i motsatsen, i rollen, det teatraliska. Jag leker, spelar och undersöker. Jag dras till kontrasterna, det sanna och det påhittade, det styrda och det fria. Jag kastar mig mellan flera andra spänningsfält så som det tänkta och det intuitiva, det döda och det levande.

Min fantasi och mina tankar tar sig ett så livligt uttryck inuti mig att jag ibland också vill använda mig som ett livlöst föremål. Jag vill vara en sak med funktion men utan förstånd. Vara ett tanklöst ting satt i en ordning. Jag vill samla mig. Jag vill samla på saker. Att samla är att kontrollera, att begränsa sig. Det blir samtidigt också ett sätt att få känna sig fri.”


Hirve & Stokstad & Toivonen – Visual Storytelling Malakta

Visual Storytelling Malakta

Ibis har glädjen att presentera en grupputställning med Néha Hirve, Vilhelm Stokstad och Jenni Emilia Toivonen.

Alla tre fotografer har deltagit i dokumentärfotokursen som ordnats på Malakta 2017 och 2018. Hösten 2019 kommer dokumentärfotokursen på Malakta ordnas för tredje gången.

Ibiksellä on ilo esitellä Néha Hirven, Vilhelm Stokstadin ja Jenni Emilia Toivosen ryhmänäyttely.

Kaikki kolme valokuvaajaa ovat osallistuneet Malaktan 2017 ja 2018 järjestämille dokumenttikuvauskursseille. Syksyllä 2019 Malakta tulee järjestämään dokumenttikuvauskurssin kolmannen kerran.

Néha Hirve – In a light that is leaving

In the woods between Cologne and Aachen, secrets were whispered, communications were encrypted, meetings were arranged by nightfall, and barricades were constantly built and destroyed at every entrance point. Here, it always felt like the apocalypse was about to occur.

There were people living in this forest — somewhere between ten and one hundred, no one will say — and they were waiting it out until the inevitable ‘Day X,’ when they would be evicted, their treehouse homes destroyed by the police, and the last of forest would be cut down forever.

‘In a light that is leaving’ started out as a story about waiting, but on September 13, 2018, the apocalypse that the activists have been preparing for all these years finally arrived. The police began a massive eviction of the area in what is estimated to be one of the largest and longest operations in North Rhine Westphalia. Special forces systematically evicted and destroyed the treehouses and arrested activists.

Vilhelm Stokstad –Questioned Identity

Race, religion and statelessness in Modi’s India.

100,000s of Indians are being stripped of their citizenship. In the northeastern state of Assam, religious and linguistic discrimination is producing a new stateless minority in Asia.

The photo series for this story combines portraits with images of documents used to prove the person’s identity. All the images for one portrait have been taken at the same time and location and then combined using a mixture of techniques such as blending modes and opacity in photoshop.

Jenni Emilia Toivonen – Velatropa

Hidden in the city of Buenos Aires lies a green oasis called Velatropa. Ten years ago, a landfill was occupied by local activists and students who during the years turned it into a refuge full of trees, bio constructions, greenhouse and a garden plot. The community aims to be an example of a lifestyle between urban and rural, reconnecting people in the city with the nature. On a regular basis, the community arranges interdisciplinary workshops, environmental education and festivals where the main activity is to plant trees together. The use of money is minimized with an intention to cultivate what one consumes and exchanging goods and knowledge.

On a sunny afternoon you can see the people of Velatropa meditate in a circle while airplanes land right above to a nearby airport and local football fans cheer in the River Plate stadium just across the street. Placed on an occupied no man’s land, the community is in a constant danger of eviction by the government. That is why they call themselves ‘The vanguards of rebellion’.

“The authorities and people outside think we are destroying, but the truth is exactly the opposite – we are building something new.”


Pohjanmaan valokuvaajat – 70-vuotisjuhlanäyttely

70-årsjubileumsutställning

Föreningen Pohjanmaan valokuvaajats fotografer visar utvalda verk. Traditio- nella studiobilder är idag bara en del av yrkesfotografens mångasidiga jobb och den tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter.

Utställningen öppnas av Kalervo Puskala.

70-vuotisjuhlanäyttely

Yhdistyksen valokuvaajat esittävät valitsemiaan teoksia. Perinteiset studio-muotokuvat ovat tänään vain osa ammattivalokuvaajan monipuolista työtä, johon alan tekninen kehitys antaa uusia mahdollisuuksia.

Näyttelyn avaa Kalervo Puskala.


Camilla Andersson – Moln | Pilviä

Moln

Jag har under de tre senaste åren studerat på Axxell med inriktningen naturfotograf.

Denna utställning är mitt slutarbete, och en del av bilderna är  fotograferade under våra gemensamma fotoresor. Bilderna är från Estland, Grönland, Stockholm samt Österbotten.

Jag är fascinerad  av moln och molnens formation, och vill med denna utställning visa på olika existerande molntyper i olika väderförhållanden.

Pilviä

Viime vuosien aikana olen opiskellut Axxellin ammattioppilatoksessa luonnonvalokuvaajaksi.

Tämä näyttely on lopputyöni ja osa kuvista on kuvattu koulutuksen aikana tehdyillä yhteisillä retkillä. Kuvat on otettu Virossa, Grönlannissa,

Tukholmassa ja Pohjanmaalla. Minua kiehtoo pilvet sekä niiden muodot ja haluan tällä näyttelyllä näyttää erilaisia pilvimuodostumia sääoloista riippuen.

Camilla Andersson

Född och uppvuxen i Terjärv, men numera  bosatt i Sundom.
Fotograferat aktivt de 4 senaste åren.
Har under året 2017-2018 studerat på Kulturamas högre fotografiska utbildning i Stockholm, samt även utbildat mig till skolfotograf.
Jobbade under hösten för Svenskt skolfoto, med Stockholm som område.
Naturfotograferingen är en total motvikt till den kommersiella fotograferingen, och ger en skön avkoppling för själ och hjärta.